Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de tràmits

Instància Genèrica

Presenta una sol·licitud al registre general de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Convocatòries i concursos de Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Presenta la sol·licitud per participar en els processos de selecció oberts.

Convocatòries i concursos de Personal Docent i Investigador (PDI)

Presenta la sol·licitud per participar en els processos de selecció oberts. També pots presentar al·legacions a la publicació de llistes provisionals d'admesos i exclosos

Recruitment of teaching and research staff in the framework of the Serra Húnter Programme

Call for teaching and research staff recruitment and selection processes for hiring assistant professors within the Serra Húnter Programme. They can also lodge claims against the provisional list of admitted and excluded persons. .

Convocatòria d'ajuts per a la contractació de tècnics de recerca PQS/PTS

Presenta una o més sol·licituds a la convocatòria d'ajuts per a la contractació de tècnics de recerca PQS/PTS 2019.

Convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC)

Presenta una sol·licitud o al·legació a la convocatòria per a la incorporació de Personal Investigador en Formació (FPI-UPC).

Presentació esmenes a la sol·licitud Convocatòria FI AGAUR

Presenta esmenes a la sol·licitud de participació a la Convocatòria FI AGAUR

Contractació de Personal Docent i Investigador (PDI)

Incorpora documentació a l'expedient de contractació de Personal Docent i Investigador.

Contractació de Personal d'Administració i Serveis (PAS)

Incorpora documentació a l'expedient de contractació de Personal d'Administració i Serveis

Contractació de Personal de Recerca (PR)

Incorpora documentació a l'expedient de contractació de Personal de Recerca.

Contractació de Personal de Suport a la Recerca (PSR)

Incorpora documentació a l'expedient de contractació de Personal de Suport a la Recerca.

Convocatòria de llicències sabàtiques del PDI

Presenta una sol·licitud per participar a la convocatòria de les llicències sabàtiques per al PDI de la UPC

Convocatòria de permís de mobilitar externa del PDI

Presenta una sol·licitud per participar a la convocatòria de permís de mobilitat externa del PDI de la UPC 2019/1

Encàrrecs de col·laboració (EC)

Sol·licita complements retribuitius previstos a l'article 83 de la LOU i l'article 142 dels estatuts de la UPC.

Sol·licitud de participació a la Convocatòria d'Ajuts a la millora docent de la UPC

Presenta una sol·licitud a la Convocatòria d'Ajuts a la millora docent de la UPC.

Sol·licitud de beca BETWEEN

Presenta una sol·licitud de beca BETWEEN

Sol·licitud de beca al programa ERASMUS+

Presenta una sol·licitud de beca al Programa ERASMUS+

Al·legacions contra la denegació beca Erasmus +

Presenta al·legacions contra la denegació beca Erasmus +

Sol·licitud d’extensió per a les estades Erasmus +

Presenta una sol·licitud d’extensió per a les estades Erasmus +

Sol·licitud de candidatura al Premi a associacions d’estudiantes i estudiants UPC

Presenta una sol·licitud a la candidatura del Premi a associacions d'estudiantes i estudiants UPC.

Sol·licitud de participació al Concurs de la carpeta UPC

Participa al concurs de la carpeta UPC.

Avaluació del complement addicional i del complement bàsic de docència

Presenta una sol·licitud per participar a la convocatòria d’avaluació del complement addicional i del complement bàsic de docència.