Comparteix:

Validador signatures electròniques

Existeixen diferents serveis en línia que permeten validar documents signats i en diferents formats, ja siguin documents .pdf signats, o bé documents amb signatura desacoblada (detached).

Validador del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya, AOC
https://signasuite.aoc.cat/

Validador del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública
https://valide.redsara.es/valide/validarFirma/ejecutar.html