Vés al contingut (premeu Retorn)

Contractació publica
Perfil del contractant

Pissarra

En aquest espai trobareu informació sobre les licitacions, adjudicacions provisionals i definitives i altres dades referents a l’activitat contractual.


Tramitació

Servei de Patrimoni - Unitat de Contractació Administrativa

Edifici Vèrtex (VX), planta 2.

Campus Nord Plaça Eusebi Güell, 6-7.

08034 Barcelona


info.contractacio@upc.edu - 93.401.61.18

Factura Electrònica

Academic

Els proveïdors que vulguin fer-nos arribar factures electròniques han de tenir en compte el següent:Requisits

Les factures hauran d'estar confeccionades en el format estàndard factura.e i signades electrònicament.

Dades necessàries

Segons l' Ordre HAP/1074/2014, de 24 de juny tota factura electrònica adreçada a una Administració Pública ha d'incloure tres codis per identificar el destinatari (Codis DIR3): l'oficina comptable, l'òrgan gestor i la unitat tramitadora. D’altre banda la UPC exigeix obligatòriament el codi del document de compromís. Cliqueu aquí per accedir al detall de les dades necessàries

Bustia de factures electròniques de la UPC

Des d'aquí accedireu a la Bústia de factures electròniques de la UPC des d'on podeu enviar les vostres factures electròniques i consultar el seu estat de tramitació de forma senzilla i gratuïta.