Comparteix:

Premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària.

Presenteu una sol·licitud per participar en alguna modalitat del Premi.

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud modalitat 1: Trajectòria docent
Vigent del 21 de febrer al 5 d'abril de 2024 a les 14:00 h.
Tramita  
Sol·licitud modalitat 2: Iniciativa docent
Vigent del 21 de febrer al 5 d'abril de 2024 a les 14:00 h.
Tramita  
Sol·licitud modalitat 3: Iniciativa docent per a professorat de nova incorporació
Vigent del 21 de febrer al 5 d'abril de 2024 a les 14:00 h.
Tramita  
Esmena el tràmit
Vigent del 21 de febrer al 15 d'abril de 2024 a les 14:00 h.         
Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.