Comparteix:

Convocatòria per la contractació de personal en formació per a l'obtenció de la pràctica professional

Presenteu una sol·licitud per participar en els processos de selecció oberts.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita  Tramita no comunitaris
Presentar al·legacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita  Tramita no comunitaris
Presentar reclamacions / recursos
Tramita         Tramita no comunitaris

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.