Comparteix:

Sistema dinàmic de provisió d’activitats formatives per al PTGAS de la UPC

 

Què necessiteu fer?

Presentar una oferta
El termini per presentar una oferta és de 10 dies naturals des de l'enviament de la notificació. 
Tramita  
Presentar un recurs
El termini per presentar un recurs, contra la resolució d'adjudicació, és d’un mes a comptar a partir de l'endemà a la notificació.
Tramita


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.