Comparteix:

Exercici del dret d'oposició a la consulta de dades

Aquest dret us permet manifestar la vostra oposició a la consulta per part de la UPC de dades personals vostres a altres administracions. En cas d'exercir aquest dret haureu d'aportar la documentació acreditativa necessària.

 

Què necessiteu fer?

Presentar una sol·licitud
Tramita 

Procés de tramitació i suport.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica.