Comparteix:

Convocatòria interna per a la provisió en comissió de serveis, d'un lloc de treball de personal funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita       
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita      No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos contra els actes del tribunal
Tramita         

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.