Comparteix:

Convocatòria de permís de mobilitat externa del PDI

Presenteu una sol·licitud per participar en la convocatòria de permisos de mobilitat externa del PDI 2024/2

Què necessiteu fer?

Sol·licitud
Vigent del 31 de maig al 24 de juny de 2024.
Tramita 
Al·legació
Vigent del 27 de juny al 10 de juliol de 2024.
Tramita 
Audiència
Vigent del 5 al 19 de setembre de 2024.
Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.