Comparteix:

Sistema UPC d'Assegurament de la Qualitat de la Recerca Aplicada (SAQRA) - Gestió de les incidències

Presenteu una incidència: reclamació, queixa, suggeriment o reconeixement al sistema.

Què necessiteu fer?

Presenteu una incidència
Tramita  

Procés de tramitació i suport.

Sistemes d'identificació i signatura electrònica.