Comparteix:

Ajut econòmic Santander

Presenteu una sol·licitud a l'ajut econòmic Santander.

Què necessiteu fer?

Aportació de documentació addicional
Vigent fins al 2 de gener de 2024.
Tramita
Presentació d'al·legació
Vigent fins al 2 de gener de 2024.
Tramita    

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.