Comparteix:

Convocatòries de lliure designació de personal tècnic de gestió i d’administració i serveis funcionari de la Universitat Politècnica de Catalunya

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita      
Presentar sol·licitud d'esmena a l'exclusió de la llista provisional de persones admeses i excloses
Tramita        No feu servir el següent botó per presentar esmenes a la llista provisional.
Presentar reclamacions / recursos
Tramita       

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.