Comparteix:

Gemma - Sol·licitud d'accés a la informació pública de la Universitat Politècnica de Catalunya

Mitjançant aquest tràmit podeu exercir el dret d’accés a la informació pública.

 

Què necessiteu fer?

Presentar sol·licitud
Tramita  
Presentar al·legacions
Tramita
Presentar esmena
Tramita  
Presentar una resposta a un requeriment
Tramita

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.