Comparteix:

Procés de tramitació i suport

Abans d'iniciar la tramitació

 • Prepareu la documentació que necessiteu aportar al tràmit. 

Durant la tramitació

 • Accediu a la tramitació i identifiqueu-vos amb la Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya) o amb qualsevol sistema d'identificació i signatura VÀLid

 • Ompliu el formulari.

 • Adjunteu-hi, si s'escau, els documents addicionals en format .pdf (vegeu instruccions per annexar documents).

 • Cliqueu el botó "Signa i registra". Podreu signar amb la Identitat Digital UPC (usuari/contrasenya i el CIS (Codi d'Identificació i Signatura)) o amb el sistema VÀLid que hàgiu escollit. Si necessiteu més informació sobre el procés de tramitació, descarregueu-vos el document "Signar un tràmit electrònic" on trobareu detallat pas a pas el procés de signatura d'un tràmit. 

Un cop feta la tramitació

 • L'aplicació us informarà que s'ha completat correctament.

 • Descarregueu el rebut de registre de la sol·licitud.

 • Rebreu, al cap d'uns minuts, un correu amb el remitent tramit.generic.no-reply@upc.edu, que contindrà:

  • Un codi segur de verificació (CSV) de la sol·licitud.

  • Un codi segur de verificació (CSV) de cada documentació adjuntada.

 • En el cas que ho necessiteu, l'apartat Verificació de documents electrònics de la Seu Electrònica UPC us permet obtenir una còpia autèntica de la documentació presentada.

Suport