Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Registre / Instruccions del Gerent de desenvolupament del Reglament de Registre de la UPC

Instruccions del Gerent de desenvolupament del Reglament de Registre de la UPC

 

1a INSTRUCCIÓ  de la Gerència de la Universitat Politècnica de Catalunya, de desenvolupament dels annexos establerts a la disposició final quarta del Reglament del Registre General de la UPC, aprovat per acord del Consell de Govern CG/2019/07/33, d’11 de desembre de 2019.

2a INSTRUCCIÓ  de la Gerència de la Universitat Politècnica de Catalunya, d’actualització de la instrucció de 21 de juliol de 2020 relativa al desenvolupament de la disposició final quarta del Reglament del Registre General de la UPC, aprovat per acord del Consell de Govern CG/2019/07/33, d’11 de desembre de 2019.

3era INSTRUCCIÓ  de la Gerència de la Universitat Politècnica de Catalunya, per a l’habilitació de treballadors públics per a la identificació i signatura i per a l’emissió de còpies electròniques que complementa i amplia les instruccions de Gerència de 21 de juliol de 2020 i de 29 d’abril de 2021 respectivament, que desenvolupen el que estableix la disposició final quarta del Reglament del Registre General de la UPC, aprovat per acord del Consell de Govern CG/2019/07/33, d’11 de desembre de 2019 , i a la vegada aplica i concreta el previst als articles 16 i 21 del Reglament d’ús dels mitjans electrònics en l’àmbit de la UPC, aprovat per acord del Consell de Govern 16/2013 de 30 de gener de 2013 vigent en tot allò que no contradigui al Reglament de Registre General de la UPC conforme a la seva Disposició Derogatòria Única. 

4a INSTRUCCIÓ  de la Gerència de la Universitat Politècnica de Catalunya, d'actualització de les instruccions de la Gerència esmentades anteriormente, en concret, habilita treballadors i treballadores públics per identificar i signar i per emetre còpies electròniques sense efecte certificador