Comparteix:

Adaptacions docents per a l'estudiantat amb necessitats de suport educatiu (NSE)

Tràmits de sol·licitud i esmena per a mesures compensatòries en els estudis de grau i màster a la Universitat Politècnica de Catalunya.


Què necessiteu fer?

Sol·licitud 
Tramita  
Esmena
Tramita  


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.