Comparteix:

Convocatòria del programa d'estabilització del PDI

Presenteu una sol·licitud per participar en la Convocatòria del Programa d’Estabilització. Convocatòria 2024/2

 

Què necessiteu fer?

Sol·licitud per participar en el Programa d’Estabilització del PDI
Vigent del 18 de juny al 9 de juliol de 2024.
Tramita 
Esmena al Programa d’Estabilització del PDI
Vigent del 12 al 26 de juliol de 2024.
Tramita
Al·legacions al Programa d’Estabilització del PDI
Vigent del 30 d'octubre al 14 de novembre de 2024.
Tramita 

 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.