Vés al contingut (premeu Retorn)

Catàleg de serveis i tràmits

Tràmits destacats

  • Instància Genèrica. En aquest enllaç, les persones que no formeu part de la comunitat universitària, podreu registrar telemàticament sol·licituds genèriques adreçades únicament a la Universitat Politècnica de Catalunya.

Podeu fer servir aquesta instància sempre que no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.


NOU!: Oposició escala Tècnica de Gestió. Subgrup A1 Promoció interna

En aquest enllaç podràs presentar la sol·licitud per prendre part a les proves selectives convocades per Resolució 1730/2017 de 21 de setembre i publicades en el DOGC núm. 7468 de data 5/10/17.

A més, des del mateix formulari, hauràs d'annexar la següent documentació

    • Fotocopia compulsada del títol exigit a la convocatòria, llevat que ja hagi estat aportat a la Universitat Politècnica de Catalunya
    • Document que acrediti l’ingrés de la taxa d’inscripció
    • Document acreditatiu a l’efecte de l’exempció o bonificació de pagament, per a les persones exemptes o amb dret a la bonificació de la taxa.

Es podrà fer la presentació fins les 21 hores del dia 25 d'octubre de 2017.

Tràmits per PDI i PAS

Tràmits per al Personal Docent i Investigador i Personal d'Administració i Serveis

Sol·licitud d'admissió a concursos de personal

Tràmits per Estudiantat

Els tràmits específics per a l'estudiantat els trobareu disponibles a e-secretaria