Comparteix:

732 - Elecció de representants per proveir les vacants de la Junta del Departament d'Organització i Empreses

 Elecció de representants per proveir les vacants de la Junta del Departament d'Organització i Empreses

Des d'aquesta pàgina es poden interposar reclamacions contra el cens provisional, contra les candidatures provisionals i/o contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes. També es pot presentar la candidatura.

D'altra banda, aquesta pàgina permet accedir a l'urna virtual i consultar el rebut de votació.

Reclamacions contra el cens provisional

Del 10 al 12 de gener de 2024.

Tramita

Presentació de candidatura individual

Del 16 al 18 de gener de 2024.

Tramita

Acceptació de participació en una candidatura col·lectiva.

Cada membre de la candidatura, excepte la persona ponent que la presenta, ha de tramitar aquest formulari i, posteriorment, enviar a la persona ponent de la candidatura, per a aquesta circumscripció/col·legi electoral, el rebut del tràmit per tal que el ponent l'adjunti al formulari de "Presentació de candidatura col·lectiva".

Presentació de candidatura col·lectiva.

La persona ponent de la candidatura col·lectiva d’una circumscripció/col·legi electoral ha de tramitar aquest formulari i adjuntar els rebuts (.zip) de tots els membres que integren la candidatura per a aquesta circumscripció/col·legi electoral. En el llistat de membres cal incloure també el nom de la persona ponent, atès que és membre integrant de la candidatura.

 

Del 16 al 18 de gener de 2024.

 

 Tramita    

 

 

 

 

 

Tramita    

 

Reclamacions contra la proclamació provisional de les candidatures

Del 22 al 24 de gener de 2024.

Tramita

Reclamacions contra la proclamació provisional dels candidats o candidates electes

Del 5 al 6 de febrer de 2024.

Tramita

 

Enllaç a l'urna de vot

Rebuts de votacions