Comparteix:

Eleccions

Aquest és l'espai de publicació de les eleccions de la UPC des d'on podreu votar de forma electrònica. La plataforma d'e-Vot s'allotja en el  clúster d'e-Administració del CSUC amb alta disponibilitat. Aquesta plataforma ha estat desenvolupada i adaptada a l'entorn universitari per l'empresa Scytl Secure Electronic Voting.