Comparteix:

Queixa o consulta a la Sindicatura de Greuges de la Universitat Politècnica de Catalunya

Presenteu una queixa o formuleu una consulta a la Sindicatura de Greuges de la Universitat Politècnica de Catalunya.


Què necessiteu fer?

Presentar una queixa
Tramita   
Formular una consulta
Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.