Comparteix:

Sol·licitud d’accés directe a estudis de la UPC per canvi d’estudis, centre o universitat

Presenteu una sol·licitud d’accés directe amb reconeixement/convalidació d’estudis universitaris previs

Què necessiteu fer?

Sol·licitud
Tramita   


 Procés de tramitació i suport.

 Sistemes d'identificació i signatura electrònica.